Torsdag 19. januar holdes et gratis seminar i Alta om forretningsmuligheter med BIM og visualiseringsteknologi. Meld deg på!

Smart Construction Cluster

BIM-bruk vil gi byggherrer kortere plan- og byggefaser, bedre og billigere prosjekter og bransjen i Alta vil merke dette gjennom nye krav i anbudsinnbydelsene fremover. Foto: Smart Construction Cluster

Er du interessert i mulighetene BIM og visualiseringsteknologi kan gi deg som entreprenør?

Da er torsdag 19. januar en viktig dag for deg. Sett av to timer av denne dagen til å få et innblikk i hvordan fremtiden ser ut innenfor byggebransjen. Lær mer om hva et visualiseringssenter er, hvilke anvendelsesområder og forretningsmuligheter dette gir. I tillegg presenterer Alta Kommune sitt BIM prosjekt og byplanlegging i 3D, samt vi vil få erfaringer fra Finland.

Meld deg på her!

Visualiseringssenter til Alta?

Smart Construction Cluster i Alta er pådrivere for at Alta befester seg som næringens digitale kraftsenter, og planlegger i den anledning Norges første fullskala 3D visualiseringssenter i kommunen.

– Dette vil gjøre det mulig for alle involverte i byggets planlegging, utforming og bruk til å spasere sammen virtuelt rundt i en bydel eller i sin fremtidige leilighet eller arbeidsplass. Man vil kunne diskutere utforming av reguleringsplan, uteområder, eller konkret utforming av rom, plassering av utstyr i et anlegg eller bygg – lenge før byggingen starter, sier SCC i sin invitasjon til seminaret.

– Det er også viktig å forstå at dette ikke kan realiseres uten at mange fra næringen blir med, sier selskapet videre.

På agendaen:

BIM-bruk vil gi byggherrer kortere plan- og byggefaser, bedre og billigere prosjekter og bransjen i Alta vil merke dette gjennom nye krav i anbudsinnbydelsene fremover. Først i Omsorgssenter og Nærsykehus prosjektene. I seminaret presenterer vi hva dette gir av muligheter for andre byggherrer og for næringen i Alta.

  • Alta kommune presenterer sitt BIM prosjekt og hvordan BIM vil påvirke både byplanlegging og byggesak.
  • Ulf Kivijervi AS presenterer hvordan de forbereder seg på BIM relaterte krav i anbud og har testet Altas første BIM-kiosk på byggeplassen.
  • Fra Finland kommer våre finske partnere og presenterer finske erfaringer med hvordan BIM basert visualiseringsteknologi gir vesentlig bedre og billigere bygg.

Smart Construction Center Poster