Månedens sikkerhetstema – oktober: Årsak til en hendelse – 5 ganger hvorfor

Av |2021-11-17T09:41:11+01:00oktober 21st, 2021|Månedens sikkerhetstema|

For å få ned antall uønskede hendelser, ulykker og nestenulykker må vi finne årsaken til at de skjer Kunne fallet og skaden vært unngått dersom en hadde brukt et HMS-system? Ja, mest sannsynligvis. Har dere en uønsket hendelse eller nestenulykker som gjentar seg? Hvordan kan dere få en slutt på det? Da må

Månedens sikkerhetstema – juli: Opplæring – trygge og effektive medarbeidere

Av |2021-09-15T10:14:53+02:00september 15th, 2021|Månedens sikkerhetstema|

Hva skal til for å raskt bli en effektiv medarbeider som arbeider på en trygg og sikker måte? God opplæring kan være forskjellen på at en trives eller ikke. Her ser vi Hans Kristian Solvoll hos Harald Nilsen AS holder opplæring. Som ny i din bedrift trenger jeg å vite hvilken rolle jeg

Månedens sikkerhetstema – juli: Opplæring – trygge og effektive medarbeidere

Av |2021-05-25T14:44:50+02:00mai 25th, 2021|Månedens sikkerhetstema|

Hva skal til for å raskt bli en effektiv medarbeider som arbeider på en trygg og sikker måte? God opplæring kan være forskjellen på at en trives eller ikke. Her ser vi Hans Kristian Solvoll hos Harald Nilsen AS holder opplæring. Som ny i din bedrift trenger jeg å vite hvilken rolle jeg

Månedens sikkerhetstema – September: Psykososialt arbeidsmiljø

Av |2020-09-03T11:25:59+02:00september 3rd, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Det psykososiale arbeidsmiljøet er blant de viktigste faktorene for arbeidstakernes totale livskvalitet Å trives på jobb er viktig. Det psykososiale arbeidsmiljøet virker inn på følelsesliv, trivsel, velvære og opplevelse av mental og fysisk helse. Psykososialt arbeidsmiljø handler først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.

Månedens sikkerhetstema – August: Kjemikalier

Av |2020-08-11T10:07:22+02:00august 11th, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Har du fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften? Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Eksponering for kjemikalier kan skje ved i innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Arbeidsgiver (og enkeltmannsforetak) skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som bruker i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal

Månedens sikkerhetstema – juni: Trafikksikkerhet

Av |2020-06-12T14:25:01+02:00juni 12th, 2020|Månedens sikkerhetstema|

33 prosent av alle som omkom i en bil i 2019 brukte ikke sikkerhetsbelter En person på 75 kg uten bilbelte og som frontkolliderer i kun 50 km/t, vil treffe rattet/frontruta eller personen i forsetet med en kraft på flere tonn. Bruk av bilbelte reduserer de alvorlige skadene med 50 prosent. Bruk bilbelte

Månedens sikkerhetstema – mai: Koronaviruset – smittevern

Av |2020-05-05T15:24:55+02:00mai 5th, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Hva kan du gjøre for å forebygge potensiell smitte av koronavirus på arbeidsplassen? Vanlig munnbind gir falsk trygghet og beskytter ikke mot coronasmitte. For å få tilstrekkelig beskyttelse mot virus, bakterier og sporer i lufta, er det såkalte ​partikkelmasker (også kalt støvmasker) som gjelder. For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset

Månedens sikkerhetstema – april: Rapportere avvik og forbedringer

Av |2020-04-16T12:39:59+02:00april 16th, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Hvorfor rapporterer vi avvik og hva er god rapporteringskultur? Alle avvik, nestenulykker, ulykker m.m. som er registrert, bør inngå som en del av statistikken og dokumentasjonen som danner grunnlaget for risikovurderingene i virksomheten. Man bør rapportere inn alle avvik, nestenulykker, uønskede hendelser, ulykker m.m. for å lære av hendelsene og unngå at det

Månedens sikkerhetstema – mars: Ergonomi og løfteteknikk

Av |2020-02-26T12:04:22+01:00februar 26th, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Med riktig løfteteknikk unngår du overbelastning ved tunge løft på jobben Muskel- og skjelettplager er årsak til rundt halvparten av sykefraværet. Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige og fysiske belastninger. Hva er egonomi? Ergonomi (av latin ergon, arbeid, og nomos, lov) er definert som vitenskapen om utforming og bruk

Månedens sikkerhetstema – februar: Risiko

Av |2021-02-09T13:25:47+01:00februar 3rd, 2020|Månedens sikkerhetstema|

Risikovurdering er grunnlaget for alt forebyggende HMS-arbeid En risikovurdering utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. For å begrense risiko for skader i forbindelse med utførelse av arbeid må din bedrift kartlegge hva som kan gå galt. Videre må dere beskrive hva som kan

Go to Top