Computerworld inviterer til heldagskonferanse for byggenæringen 8. juni

Computerworld byggekonferanse

Computerworld arrangerer i samarbeid med GS1 Norway og BuildingSMART heldagskonferansen Digitalisering av Byggenæringen 8. juni 2017.

Computerworld arrangerer i samarbeid med GS1 Norway og BuildingSMART heldagskonferansen Digitalisering av Byggenæringen 8. juni 2017.

Bygge- og anleggsvirksomheten i Norge er i kraftig vekst. Med en omsetning på nærmere 500 milliarder kroner er næringen en av Norges største. Men med stadig endrede rammebetingelser og press i marginene står bransjen overfor utfordringer. På konferansen Digitalisering av byggnæringen settes det fokuset på hvordan IT kan bidra til at næringen kan nå sine mål innen for eksempel miljø, logistikk, infrastruktur, HMS og prosjektstyring. I tillegg vil man på konferansen også få et innblikk i løsninger for smarte hus og smarte byer – og hvordan dette vil påvirke næringen.

Meld deg på konferansen her

Computerworld har fått på plass et meget spennende program som kommer til å gi deltakerne i bransjen noen meget spennende og lærerrike timer. Se programmet her.

Hovedutstiller er Statsbygg, som konferansen har fått med seg et stort antall aktører fra bygg- og anleggsbransjen som samarbeidspartnerer. Blant annet disse; BuildingSmart, GS1 Norway, SmartDok, coBuilder, Catenda, Smart Construction Cluster, NTI CAD Center, Symetri.

Her kan du lese mer om konferansen