Fordelen med de nye tennerne er økt sikkerhet

SprengstoffElektronikk

– Det nye, elektroniske systemet gjør at skytebasen kommuniserer med tennerne helt fram til skytetidspunktet. På den måten kan man være sikker på at det ikke står igjen et hull som ikke er sprengt, sier Arve Marigård som er regionsjef i Orica på Vestlandet til Byggeindustrien.

Han og kollegene har denne sommeren reist land og strand rundt i Norge for å informere sine kunder, og spesielt de mindre entreprenørene, om fordelen med elektroniske tennere.

– Vi har senest i år opplevd dødsulykker som følge av at sprengladninger ikke har gått av. Det kan være at ledningene er blitt skadet under tildekkingen eller at ledningene er tråkket på. Og så har en udetonert ladning gått av under oppryddingen med det resultatet at noen er blitt skadd eller drept.

Det er ikke stilt krav til elektroniske tenningssystemer fra myndighetenes side. Marigård mener at et slikt krav bør komme. Når bare et fåtall byggherrer stiller krav til elektronisk tennsystem velger gjerne entreprenøren den rimeligste løsningen. For litt større sprengningsoppdrag utgjør valget av tennere en såpass stor økonomisk forskjell at det kan være avgjørende for om entreprenøren vinner anbudet eller ikke.

Overgangen fra vanlige pyrotekniske og elektriske tennere til elektroniske tennsystemer ved sprengningsarbeider går sakte. Årsaken er prisen på tennerne, som er 2,5 til 4 ganger høyere enn de gamle systemene.

Les hele saken på bygg.no