Sparer opptil 50.000 kroner på bruk av SmartDok – i måneden

Arild Hatland gir klart uttrykk for at han foretrekker fleksibiliteten som SmartDok gir han og selskapet

Daglig leder i Grunnarbeid Vest AS, Arild Hatland er klar på at digitaliseringen har spart selskapet mye penger. Alle foto: Merete Tvedt Låstad og Grunnarbeid Vest AS

Før selskapet digitaliserte seg holdt de på å drukne i papirer, nå et halvt år senere er papir-helvete et glemt kapittel.

– Vi har gått fra en excel-verden og manuelle timelister til å ta i bruk SmartDok og digitalisere oss, forteller daglig leder i Grunnarbeid Vest AS, Arild Hatland.

– Digitaliseringen sparer oss en plass mellom 30-50.000 kroner i måneden. Dette takket være SmartDok, og systemets synk mot regnskapsprogrammet Uni Micro!

Hvordan sparer dere så mye?

– Med SmartDok registreres timer og varer direkte inn i appen. Der timer og varer før var svinn er det nå data som hjelper til full kontroll på prosjektene.

– Vi har satt en regel i systemet der time- og vareregistreringer må rapporteres i SmartDok samme dag. Dette reduserer svinnet stort.

God kontroll resulterer i korrekt fakturering og lønnskjøring.

– Dermed er alt oppdatert hver dag, og jobben med å fakturere blir mye mindre tidkrevende. Samtidig får vi plass all viktig dokumentasjon, som resulterer i at kvalitetssikringen (KS) er mye bedre enn før.

Finn ut mer om SmartDok
Grunnarbeid Vest Bergen

Å registrere timer og varer i realtid sparer selskapet for store summer. Her på et oppdrag som omhandler natursteinsmuring.

Grunnarbeid siden 1994

Grunnarbeid Vest AS ble startet i 1994 og tilbyr alt innen grunn- og betongarbeid i Bergen og omegn. Selskapet driver blant annet med graving, boring/sprenging, betong, drenering, natursteinsmuring og riving. I dag består selskapet av 13 ansatte.

Hvorfor er dere et foretrukket valg?

– Kundene velger oss på grunn av kvalitet og den erfaringen vi har opparbeidet oss siden oppstarten. Vi er fleksible, og serviceinnstilte.

– Vår høyeste prioritet er nøyaktighet og kvalitet når vi utfører oppdrag. Vi har maskiner og utstyr for både små og store prosjekter.

Et av disse prosjektene var Wergeland hageby. Et prosjekt som Kallekleiv og Hatland er spesielt stolt over at selskapet utførte. Her gjorde selskapet grunnarbeidet. Hovedentreprenør var Byggmester Hitland.

– Dette var et komplisert oppdrag på mange måter, men der vår kompetanse på grunnarbeid og sprengning kom til gode.

Kontakt Grunnarbeid Vest
Gravemaskiner Grunnarbeid Vest

Grunnarbeid Vest AS har Maskiner til både små og store oppdrag.

Kun et tastetrykk unna

Styremedlem og eier av Grunnarbeid Vest AS, Bjørn Kallekleiv er glad Arild Hatland valgte å innføre SmartDok i starten av 2020.

– Det har vært en stor forbedring i forhold til hvordan det var før. Dette gjelder både timeregistrering, rapportering og kvalitetssikring, sier Bjørn.

– Før var det vanskelig å finne fram, eller få en god oversikt. Dette eksisterte nesten ikke. Nå har vi full oversikt. Vi registrerer varer, timer og tar bilder som vi legger ved sjekklister via HMS-modulen i SmartDok.

– Om det er noe vi lurer på, så er det kun noen få tastetrykk unna svaret!

– Nå skal det sies at vi fant ut av ting før også, men en brukte bare så mye mer tid. Så vi er storfornøyde med hvordan vi har det i dag.

– Resultatet er jo at våre kunder får bedre dokumentasjon og vi leverer høyere kvalitet, sier Bjørn til slutt.

Kontakt Grunnarbeid Vest
Bjørn Kallekleiv Arild Hatland

Bjørn Kallekleiv er glad Arild Hatland valgte å digitalisere driften, og dermed redusere kostnadene.

Foretrekker fleksibilitet

Arild Hatland gir klart uttrykk for at han foretrekker fleksibiliteten som SmartDok gir han og selskapet.

SmartDok består av flere moduler, og vi velger selv hvilke moduler vi skal ta i bruk. Dette fører også til at vi kan teste ut deler av SmartDok. Jeg kan for eksempel spørre om å få teste ut verktøy-modulen, og så uten å måtte binde meg til noe får jeg testet ut om denne delen av systemet er noe som kan gi oss verdi, sier Arild.

– At SmartDok tillater fleksibilitet er veldig bra! Jeg tror ikke det finnes noe bedre system, i hvert fall for entreprenørbransjen, er klar tale fra Arild.

Arild ønsker også å skryte av selve prosessen med å komme i gang med å digitalisere seg.

– Vi bestemte oss for SmartDok i februar, og var veldig kjapp med å få det opp å gå. Allerede i mars var alle i selskapet i gang med å registrerte timer og varer i systemet.

– Oppfølgingen fra SmartDok har vært veldig bra, og jeg ønsker å skryte av Steffen i Bergen som har vært veldig flink med oppfølging.

Kontakt SmartDok for demo og pris
Hjullaster Bergen

En stor maskinpark krever mye vedlikehold og oppfølging. Grunnarbeid Vest AS har alle sine maskiner i Maskin-modulen til SmartDok, og følger der opp kostnader rundt anleggsmidlene.