Hvorfor er det viktig å sertifisere seg og hvilke sertifiseringer bør du ta?

ISO 9001 , ISO 14001 og miljøfyrtårn er populære innenfor bygg og anlegg

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. Din konkurransekraft øker og ikke minst viser selskapet at de tar miljø og dokumentasjon på alvor.

Mister du litt pusten når noen snakker om sertifisering? Pust ut det er ikke så vanskelig som du tror.

Det stilles stadig strengere krav i offentlige anskaffelser, og skal din bedrift være konkurransedyktig i 2021 bør du ha på plass noen sertifiseringer som kan dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og hvordan kvalitetssystem en benytter.

Miljøfyrtårn, ISO 14001 og ISO 9001 er de vanligste i benevnelsene en støter på i en anbudsprosess, og her skal du få en kort beskrivelse om hver av disse og hvordan en kommer i gang.

La oss bli mer kjent med Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

I dag er det 7370 Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Norge. Det store flertallet av virksomheter tilhører privat sektor, men det er også noen virksomheter i offentlig sektor.

– Vi er svært glade for å konstatere at det i 2020 ble sertifisert hele 1272 nye virksomheter i Norge. Det er rekordmange bedrifter som nå satser grønt, forteller Line Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Det er 1034 sertifiserte bedrifter i bygg og anleggsbransjen.

Hvor langt tid i tar det i snitt å bli sertifisert?

– Hvor lang tid bedrifter bruker på forberedelsene og oppfyllelse av sertifiseringskriteriene varierer en del, avhengig av hvor mye man «har på stell» fra før, men gjennomsnittet ligger på 3 måneder, forteller Line.

Hvordan går en frem om en ønsker å bli sertifisert?

– Man kan enten få rådgivning en-til-en fra en kvalifisert konsulent, eller man kan delta på et «Bli Miljøfyrtårn»-kurs sammen med andre bedrifter. Uansett hva som passer din bedrift, ta gjerne kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn så hjelper vi deg i gang!

La oss dykke litt inn i ISO 14001

Med en ISO 14001-sertifisering blir du i stand til å demonstrere ditt miljøansvar. I dag er det ca. 285.000 bedrifter som har sertifisert seg. I Norge er det delt ut over 800 ISO 14001 sertifikater. ISO 14001 er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på. Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet.

Hvor lang tid tar det å i snitt å bli sertifisert?

– Kommer an på organisasjonens størrelse og omfanget av sertifikatet. Skal sertifikatet gjelde for hele bedriften eller bare deler, sier Olaf Egge Sundby i YES HMS.

– Om bedriften vurderer ISO 9001 og 14001, kan det være lurt å implementere disse samtidig, da standardene har mye av de samme kravene og følger samme strukturen. legger han til.

Hvordan går en frem om en ønsker å bli sertifisert?

– En bør først kartlegge omfang og kompetanse. Lese litteratur, ta nødvendig kurs og opplæring. Gjøre avtale med eksterne rådgivere som kan bistå.

– Deretter Implementerer en og tar i bruk styringssystem som er i henhold til ISO 14001. Etter at systemet er implementert tar det fra ca 4-6 mnd fra man inngår kontrakt med sertifiseringsorgan til man er sertifisert.

Så ser vi litt på ISO 9001

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, passende til alle organisasjoner. Standarden skal Øke effektiviteten og kvaliteten i organisasjonen din ved bruk av ISO 9001 standard. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. På verdensbasis er det ca 1.1 million bedrifter som i dag er sertifisert på ISO 9001.

ISO 9001 handler mye om å ta vare på dine kunder. En ISO 9001-sertifisering er sterkt signal om at din bedrift jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Hvordan går en frem om en ønsker å bli sertifisert?

– Mye på samme måte som ISO 14001. En bør kartlegge omfang og kompetanse. Lese litteratur , ta nødvendig kurs og opplæring. Gjøre avtale med eksterne rådgivere som kan bistå, og tidsaspektet er omtrent det samme. Etter systemet er implementert tar det fra ca 4-6 mnd fra man inngår kontrakt med sertifiseringsorgan til man er sertifisert, sier Olaf Egge Sundby i YES HMS.

Hvem kan sertifisere deg?

Det finnes mange selskaper og konsulenter som kan være behjelpelig med å sørge for en god prosess fra start til mål. Dersom du velger miljøfyrtårn finner du godkjente konsulenter via deres hjemmeside. Der kan du finne din lokale konsulent ved å besøke denne siden: Godkjente konsulenter

Velger du ISO14001 eller ISO 9001 er det også et bredt utvalg. Vi i SmartDok har en avtale med YES HMS som er et norsk rådgivningsselskap som har spesialisert seg innen helse, miljø, sikkerhet, ledelse, internkontroll, kvalitetsledelse og Digitalisering av arbeidsprosesser innen HMSK. Ta kontakt med YES HMS her.

Andre selskaper er for eksempel Kiwa og Verify

Hva kan SmartDok hjelpe med?

SmartDok er et dokumentasjonssystem laget i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen. Systemet inneholder et HMS-system via app som lar deg ta hånd om avviksregistreringer, RUH, SJA, forbedringsforslag og positive observasjoner. Systemet inneholder også en HMS-håndbok, og et malbibliotek, samt en brukervennlig måte å lage egne sjekklister.

Dersom du i dag bruker SmartDok til dokumentasjon, så har du allerede på plass en viktig del av sertifiseringen.

Ta kontakt med oss i dag, og kom i gang med digital dokumentasjon.

Da ønsker vi deg lykke til med sertifiseringen!