SmartDok HMS-håndbok på mobil og PC

Har du også HMS-håndboken i permformat slik som Ove? Da er det på tide å teste ut SmartDoks HMS-håndbok på mobil og PC.

SmartDoks HMS-håndbok er tilgjengelig på mobil, er brukervennlig, lett å komme i gang med, og vil være til god hjelp med det viktige HMS-arbeidet.

På samme måte som iPhone satte standarden på framtidens smarttelefoner, ønsker programvareselskapet SmartDok å sette standarden for hvordan en HMS-håndbok skal fungere for bygg & anleggsbransjen.

Enkelt å sette opp, enkelt å bruke og tilgjengelighet er nøkkelordene, sier selskapet.

Brukervennlighet er det viktigste, og i følge SmartDok er HMS-håndboken intet unntak. Løsningen vil som alle andre SmartDok produkter være tilgjengelig både fra PC-en på kontoret og ikke minst ute på bygge- og anleggsplassen, oppe på fjellet og andre plasser ute i felten, via mobil eller nettbrett.

– Allerede i første versjon tilfredsstiller den kravene som stilles i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter også kalt internkontrollforskriften, sier Salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen.

Be om demo og pris på SmartDok
Per Tore Hansen HMS håndbok

Salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen gleder seg sammen med mange i bygge- og anleggsbransjen, som nå kan ta i bruk HMS-håndboken på mobil og PC.

Finn enkelt frem til prosedyrer

HMS-leder i SmartDok, Stian Fjellheim skryter av løsningen og sier at brukerne nå vil enkelt finne fram til aktuelle prosedyrer for den jobben som skal utføres.

– En vil også kunne lese nærmere på relevante lover og forskrifter, og ha tilgang til et godt og oversiktlig organisasjonskart med definert HMS-ansvar og roller med kontaktinformasjon.

– I tillegg til dette vil en finne info om hva som er viktig for bedriften man jobber i – hvilke HMS-mål har vi og hvordan når vi disse? sier Fjellheim.

– Alt dette, og i tillegg muligheten til å rapportere avvik og RUH, gjøre en Sikker Jobb Analyse på PC eller mobil, samt internkontroll og årlig revidering av HMS håndboka, gjør at SmartDok sin HMS-håndbok sammen med alle de andre gode løsningene i SmartDok, vil kunne være en svært god og nyttig løsning for bedrifter i mange typer bransjer, forteller han.

Trenger du mer informasjon om HMS-håndboken?
Arbeider finner frem rutinene for arbeid i høyden via mobil

Å ha rutinene lett tilgjengelig via mobil vil gjøre din arbeidsplass sikrere. Her ser vi Martine finner frem rutinene for arbeid i høyden i SmartDok sin HMS-håndbok.

En HMS-håndbok i hht forskrift

En HMS-håndbok som brukes aktivt, vil kunne være til god hjelp med det viktige HMS-arbeidet i din virksomhet.

– En HMS-håndbok bør være brukervennlig og lett tilgjengelig for alle i virksomheten enten man jobber på kontor, på en bygge- og anleggsplass eller langt oppe på fjellet.

– Den bør også inneholde informasjon som vil være nyttig i den praktiske hverdagen, og denne informasjonen bør også lett kunne oppdateres ved behov, sier Fjellheim videre.

SmartDok sin HMS-håndbok inneholder alle deler ovenfor og tilfredsstiller de kravene som stilles i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

Arbeidsgiver skal drive et løpende og systematisk arbeid for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet i sin virksomhet og målet har vært å lage et produkt som vil hjelpe våre nye og eksisterende kunder med dette.

Lett å komme i gang

HMS er et bredt og stort fagområde og for mange kan dette oppleves som overveldende og uoversiktlig. SmartDok har løst dette med brukervennlighet og ferdige maler og tekst.

-Vi kan trøste de som gruer seg til å begynne med HMS-arbeidet at vår HMS-håndbok inneholder forslag til tekst som man kan velge å beholde slik de er, redigere og tilpasse det til sin virksomhet eller bytte ut hele teksten og erstatte det med egen tekst, sier Stian.

– Vi at mener alle som velger vår HMS-løsning sparer mye tid og mye arbeid!

Ett eksempel er “HMS-mål”. Hva betyr dette og hvordan skal man dokumentere det? Vi har da laget eksempler på noen HMS-mål og en hjelpetekst som forteller deg hvordan man går fram.

HMS håndbok på mobil

Ove som vi ble kjent med i videoen i starten av artikkelen har ikke klart å legge fra seg sjokoladeboller, VHS og disketter, men HMS på perm det har han sluttet med. Nå er det kun mobil som gjelder for Ove.

Eksempel på bruksområder

HMS-håndboken har sammen med eksisterende løsninger, mange gode og nyttige løsninger og funksjoner som vil hjelpe virksomheter med det viktige HMS-arbeidet.

Noen eksempler:

 • HMS-policy, HMS-mål og handlingsplan
 • Organisasjonskart med HMS-ansvar og roller
 • Verneombudstjenesten
 • Risikovurdering
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Rapportering av uønskede hendelser (RUH)
 • Oppsett for SHA-plan
 • HMS-egenerklæring
 • Lover og forskrifter
 • Prosedyrer og instrukser
 • Internkontroll, årlig revidering
Trenger du mer informasjon om HMS-håndboken?
SmartDok HMS håndbok

HMS-håndbok som du har tilgjengelig uansett hvor du er.

SmartDok forenkler din hverdag og gir deg økt lønnsomhet

SmartDok har i tillegg timeregistrering, vare og massetransport-modul, elektronisk mannskapsliste, verktøyoversikt, ressursplanlegger, ordrer, maskinoversikt, rodeliste, kjørebok i tillegg til integrasjonsmuligheter med bl.a. Visma Lønn, Visma.net, PowerOffice GO, Autogear, for å nevne noen av de mange, mange mulighetene med SmartDok 🙂