Entreprenører i bygg og anleggsbransjen bruker store summer på kartlegging av grunnforhold i forbindelse med bygnings- og veiprosjekter. Nå får de hjelp.

20160411_9web

Nå har forskere fra Norsk Institutt for luftforskning (NILU) utviklet løsningen Bedrock, som kartlegger grunnforhold raskere, enklere og rimeligere enn dagens løsninger. Prosjektet, som er støttet av Forskningsrådets FORNY-program, bygger på kompetanse innen akustikk og signalbehandling.

BREDT SAMARBEID I PROSJEKTET

Hjernen bak løsningen er NILU-ingeniør Rolf Haugen. Han hadde planer om å installere varmepumpe med bergvarme i hjemmet, og mottok et tilbud på boring med høyst uforutsigbare kostnader. Fra Norges Geologiske undersøkelser fikk han bekreftet at det heller ikke fantes noe instrument som kunne måle avstanden ned til grunnfjellet.

– Da begynte ballen å rulle, forteller Haugen.

– Prosjektet er teknologisk veldig krevende og berører flere fagområder. Dette er delvis upløyd mark, sier Haugen.

Les hele saken på Fremtidens byggenæring